COVA Jaarverslag 2021
Eindredactie

De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) houdt strategische olievoorraden aan voor Nederland. COVA doet dit in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Ik heb de eindredactie verzorgd van het jaarverslag en de coördinatie van vormgeving en vertaling van de Engelse versie.

My role Eindredactie

Share your thoughts